Vi erbjuder röjning av förråd, förvarings- och/eller andra utrymmen. Vi ombesörjer utbärning och transport till återvinningsstation. Farligt avfall hanteras inte, men vanligt skräp och gamla saker som ni inte vill ha kvar längre tar vi hand om. Vi tar uppdrag både från företag och privatpersoner.Mer tjänster